Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Complex sentences
  • Review
  • Activity 1
  • Activity 2
 • Phrasal verbs
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Local environment - A closer look 2

Unit 1: Local environment - Grammar

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 5.026

Chưa có thông báo nào