Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Complex sentences
  • Review
  • Activity 1
  • Activity 2
 • Phrasal verbs
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - A closer look 2

Unit 1: Local environment - Grammar

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 5.757

Chưa có thông báo nào