Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking (Activity 4,5)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Teen stress and pressure - Skills 1

Unit 3: Teen stress and pressure - Speaking

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 1.030

Chưa có thông báo nào