Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary (Activity 1,2)
 • Grammar
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
 • Communication (Activity 6)
 • Project
 • Review
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 2: City life - Looking back & Project

Unit 2: City life - Looking back & Project

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.555

Chưa có thông báo nào