Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation (Activity 5,6)
  • Review
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - A closer look 1

Unit 4: Life in the past - Pronunciation

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 841

Chưa có thông báo nào