Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Compound nouns
  • Activity 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Tourism - A closer look 1

Unit 8: Tourism - Vocabulary

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 684

Chưa có thông báo nào