Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Grammar Review
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 10: Space travel - A closer look 2

Unit 10: Space travel - Grammar

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 352

Chưa có thông báo nào