Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
  • Mạch dao động
  • Các đại lượng biến thiên điều hoà
 • Bài tập Ví dụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 4. Dao động và sóng điện từ

Bài 1. Mạch dao động

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 284

Chưa có thông báo nào