Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết :
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 6. Lượng tử ánh sáng

Bài 2. Hiện tượng quang điện trong - quang phát quang

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 66

Nội dung bài học:

- Hiện tượng quang điện trong
- Hiện tượng quang phát quang

Chưa có thông báo nào