Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Sóng cơ và các đặc trưng của sóng
  • Sự truyền sóng cơ
  • Các ví dụ 1
  • Các ví dụ 2
  • Các ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC

Bài 1. Sóng cơ và sự truyền sóng

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 199

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về sóng cơ và sự truyền sóng cơ
- Các bài tập về truyền sóng

Chưa có thông báo nào