Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết, Ví dụ
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 105

Chưa có thông báo nào