Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết, Ví dụ
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 102

Chưa có thông báo nào