Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 6. Lượng tử ánh sáng

Bài 4. Đặc điểm, ứng dụng của Laze

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 42

Chưa có thông báo nào