Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 6. Lượng tử ánh sáng

Bài 1. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 128

Nội dung bài học:

- Hiện tượng quang điện và các định luật quang điện
- Thuyết lượng tử ánh sáng

Chưa có thông báo nào