Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết :
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 1. Dao động điều hòa P2

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 369

Các bài tập đại cương về dao động điều hòa

Chưa có thông báo nào