Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết :
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 1. Dao động điều hòa P2

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 362

Các bài tập đại cương về dao động điều hòa

Chưa có thông báo nào