Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết về nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng
  • Vị trí vân sáng vân tối - Ứng dụng của giao thoa
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 5. Sóng ánh sáng

Bài 2. Giao thoa ánh sáng

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 182

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng
- Các dạng bài tập trọng tâm

Chưa có thông báo nào