Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết về nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng
  • Vị trí vân sáng vân tối - Ứng dụng của giao thoa
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 5. Sóng ánh sáng

Bài 2. Giao thoa ánh sáng

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 189

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng
- Các dạng bài tập trọng tâm

Chưa có thông báo nào