Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 7. Hạt nhân nguyên tử

Bài 2. Đặc điểm của hạt nhân nguyên tử và năng lượng hạt nhân

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 101

Chưa có thông báo nào