Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1, 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC

Bài 2. Giao thoa sóng P2

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 77

Nội dung bài học: Các dạng bài tập trọng tâm về giao thoa sóng cơ

Chưa có thông báo nào