Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ (p1)
  • Các kiến thức cần ghi nhớ (p2)
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

Vận tốc

Bài toán về tính tương đối của chuyển động

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.646

Chưa có thông báo nào