Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

Lực đẩy Ác -si-mét

Bài tập về Lực đẩy Ác-si-mét (P1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 758

Chưa có thông báo nào