Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Định luật về công

Vận dụng định luật về công đối với máy cơ đơn giản ( P2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 370

Chưa có thông báo nào