Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

Dẫn nhiệt

Các hiện tượng liên quan đến hình thức truyền nhiệt: Dẫn nhiệt

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 301

Chưa có thông báo nào