Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Đối lưu
  • Một số ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Đối lưu - Bức xạ nhiệt (P1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 590

Chưa có thông báo nào