Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Các hiện tượng liên quan đến hình thức truyền nhiệt: Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 409

Chưa có thông báo nào