Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2, 3, 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

Áp suất

Tính áp lực, áp suất

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 1.251

Chưa có thông báo nào