Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cơ bản và Phương pháp giải + Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển động đều - Chuyển động không đều.

Xác định tốc độ trung bình của chuyển động không đều.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.824

Chưa có thông báo nào