Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bức xạ nhiệt
Nhấn để bật tiếng
X

Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Đối lưu - Bức xạ nhiệt (P2)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 374

Chưa có thông báo nào