Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

Nhiệt năng

Giải thích các hiện tượng liên quan đến nhiệt năng

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 390

Chưa có thông báo nào