Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm
  • Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng
  • Chuyển động phân tử và nhiệt độ
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 637

Chưa có thông báo nào