Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Giải thích các hiện tượng liên quan đến sự chuyển động của các phân tử, nguyên tử

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 909

Chưa có thông báo nào