Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Giải thích các hiện tượng liên quan đến sự chuyển động của các phân tử, nguyên tử

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 269

Chưa có thông báo nào