Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại khái niệm lực
  • Cách biểu diễn lực
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Biểu diễn lực

Lực - Cách biểu diễn lực

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.641

Chưa có thông báo nào