Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Sự dẫn nhiệt
  • Tính chất dẫn nhiệt của các chất
  • Các ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

Dẫn nhiệt

Dẫn nhiệt

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 588

Chưa có thông báo nào