Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

Định luật về công

Vận dụng định luật về công đối với máy cơ đơn giản (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 548

Chưa có thông báo nào