Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  • Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
Nhấn để bật tiếng
X

Lực đẩy Ác -si-mét

Lực đẩy Ác-si-mét (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.388

Chưa có thông báo nào