Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Công cơ học

Tính công cơ học(P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 644

Chưa có thông báo nào