Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Nhiệt năng
  • Các cách làm thay đổi nhiệt năng
  • Nhiệt lượng
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Nhiệt năng

Nhiệt năng

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 713

Chưa có thông báo nào