Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình cân bằng nhiệt
  • Vận dụng
    • Bài tập 1, 2
    • Bài tập 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình cân bằng nhiệt

Phương trình cân bằng nhiệt (P2)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 480

Chưa có thông báo nào