Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Cơ năng
  • Thế năng
  • Đông năng
Nhấn để bật tiếng
X

Cơ năng

Cơ năng

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.233

Chú ý: Phần động năng, các em sửa lại như sau: $$ {{E}_{}}=\frac{1}{2}m{{v}^{2}} $$

Chưa có thông báo nào