Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
  • Hàm bậc ba và bậc 4 trùng phương
  • Hàm bậc nhất/bậc nhất
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Kĩ năng đọc bảng biến thiên và nhận dạng đồ thị hàm số

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.015

Chưa có thông báo nào