Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • VD4
  • VD5
  • VD6
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình, bất phương trình mũ - lôgarit

Phương trình - Bất phương trình mũ, lôgarit chứa tham số (P2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.780

Chưa có thông báo nào