Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 7.836

Chưa có thông báo nào