Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • 3. Hàm hợp
    • VD1
    • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Các bài toán liên quan đến hàm hợp và hàm trị tuyệt đối (P2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.222

Chưa có thông báo nào