Toán 12

  Mục lục bài giảng
 • A. Hàm số mũ
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Đạo hàm
  • 3. Khảo sát hàm số $$y=a^x$$
  • VD 1 - 3
  • VD 4 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

Hàm số mũ. Hàm số logarit

Hàm số mũ. Hàm số logarit (P1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 4.563

Chưa có thông báo nào