Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình, bất phương trình mũ - lôgarit

Phương trình - Bất phương trình mũ, lôgarit chứa tham số (P1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.775

Chưa có thông báo nào