Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các phép toán trong tập phức
  • 2. Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Các phép toán về số phức

Các phép toán về số phức

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.581

Chưa có thông báo nào