Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khối đa diện

Kiến thức định tính về khối đa diện

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 5.381

Chưa có thông báo nào