Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Khối đa diện

Kiến thức định tính về khối đa diện

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 6.761

Chưa có thông báo nào