Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tính đơn điệu của hàm số

Một số bài tập mẫu

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 16.004

Chưa có thông báo nào