Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Quy trình
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 4.536

Lưu ý: Trong VD4, thầy tính nhầm giá trị của $$y$$ khi $$x=-1$$. Các em sửa lại thành $$y=9$$ và vẽ lại hình nhé

Chưa có thông báo nào