Học tốt Toán 12 - Thầy Phương, thầy Tùng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Tính chất
  • 3. Bảng các nguyên hàm
    • Mục 1-3
    • Mục 4-8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nguyên hàm

Nguyên hàm và tính chất

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 3.287

Chưa có thông báo nào