Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Tính chất
  • 3. Bảng các nguyên hàm
    • Mục 1-3
    • Mục 4-8
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên hàm

Nguyên hàm và tính chất

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 5.714

Chưa có thông báo nào