Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Tính chất
  • 3. Ví dụ minh họa
    • Ví dụ 1, 2, 3
    • Ví dụ 4, 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Tích phân

Tích phân và tính chất

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.544

Chưa có thông báo nào