Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • II. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
    • Lí thuyết
    • VD1
    • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Góc và khoảng cách

Các phương pháp xác định góc và khoảng cách trong không gian (P5)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.254

Lưu ý: Trong clip 01, thầy ghi nhầm \[d\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right) = d\left( {{\Delta _1},(P)} \right) = d\left( {M,{\Delta _1}} \right)\]. Các em sửa thành \[d\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right) = d\left( {{\Delta _1},(P)} \right) = d\left( {M,\left( P \right)} \right)\].

Chưa có thông báo nào