Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Định lí mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Tính đơn điệu của hàm số

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (P2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 17.203

Chưa có thông báo nào